• Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową.
  • Po podpisanej przez prezydenta zmianie ma ona być równa kwocie 90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS.
  • Kolejne zmiany dotyczą dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej z KRUS.

Ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera zmiany w trzech obszarach.

Nowa definicja emerytury podstawowej 

Pierwszy obszar dotyczy zmiany definicji emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Polega ona na powiązaniu wysokości emerytury podstawowej z kwotą w wysokości 90 proc. najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym ZUS. Zmiana ta spowoduje w konsekwencji zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatek do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Drugi obszar zmian dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń społecznych rolniczych dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Zgodnie z ustawą dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Rehabilitacja z KRUS

Trzeci obszar zmian dotyczy katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Krąg uprawnionych do korzystania z rehabilitacji leczniczej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ulega zawężeniu do członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem małżonka (wdowy, wdowca) i rodziców zmarłego.

Podpisana przez prezydenta w poniedziałek nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących definicji emerytury podstawowej i zasad waloryzacji świadczeń, które będą obowiązywały od 1 marca 2023 r.