Nowy wymiar zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 sierpnia 2007 r. Zasiłek ten odpowiada dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br., ogłoszonego przez Prezesa GUS w kwocie 2644,34 zł.

Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 września zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Ich obowiązujący wymiar podajemy w zestawieniu podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego 
  na dzień 01.06.2007   na dzień   01.09.2007
emerytura i renta  podstawowa  597 zł 46 gr 597 zł 46 gr
renta strukturalna 896 zł 19 gr 896 zł 19 gr
dodatek pielęgnacyjny   153 zł 19 gr 153 zł 19 gr
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego    229 zł 79 gr 229 zł 79 gr
dodatek kombatancki    153 zł 19 gr 153 zł 19 gr
dodatek z tytułu tajnego nauczania     153 zł 19 gr 153 zł 19 gr
dodatek kompensacyjny    22 zł 98 gr 22 zł 98 gr
dodatek dla
sieroty zupełnej  
287 zł 93 gr 287 zł 93 gr
świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż    153 zł 19 gr 153 zł 19 gr
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż     153 zł 19 gr 153 zł 19 gr
ryczałt energetyczny     111 zł 48 gr 111 zł 48 gr
dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat (po 28.02.2005 r.)     2.059 zł 92
(od 1.03.2007)
2.059 zł 92 gr
zasiłek pogrzebowy 5.418 zł 28 zł (od 1.06.2007 do 31 08.2007) 5.288 zł 68 gr
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego: 
30%        812,80 zł    793,40 zł
70% 1.896,40 zł  1.851,10 zł
130% 3.521,90 zł 3.437,70 zł
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%   413 zł 37 gr
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 351 zł 38 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
zasiłek chorobowy
za 1 dzień     
7 zł 00 gr
 od 19.06.2007 = 8,00 zł

8,00 zł
zasiłek macierzyński 2.091,11 zł 2.091,11 zł
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu  470,00 zł  470,00 zł
 
Składka na ubezpieczenie IV kw. 2006 I, II, III kw. 2007
emerytalno-rentowe 179 zł 00 gr 179 zł 00 gr
wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie
72 zł 00 gr 72 zł 00 gr

Źródło: KRUS