Niska cena skupu zbóż, znalazła bezpośrednie  przełożenie na  gorszą dostępność do leczenia w społecznej służbie zdrowia. Składka ubezpieczeniowa płacona przez rolników ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta. Od początku listopada jest ona niższa od dotychczas obowiązującej o 37 proc. Z tego powodu NFZ będzie miało w przyszłym roku o 700 mln zł mniej na leczenie.

Dariusz Jarnutowski, dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ zauważył - Tegoroczne wpływy składek z KRUS znacznie spadną. Zamiast planowanych 4,5 mld zł, do NFZ wpłynie ok. 3,8 mld zł. Zatem od stycznia będziemy dysponowali kwotą mniejszą o 700 mln zł. To musi znaleźć przełożenie na ilość wykonywanych zabiegów medycznych. W prognozie przychodów na rok 2010 zakładamy, że z KRUS otrzymamy jeszcze mniej pieniędzy - do 3,4 mld zł. Istnieje jednak ryzyko, że cena ziarna żyta jeszcze bardziej spadnie co spowoduje, że kwota ta jeszcze bardziej się skurczy.

PKPP "Lewiatan" wyliczył, że pracujacy poza rolnictwem dopłacają do ubezpieczenia rolników 15 mld zł rocznie, w formie znacznie wyższych składek miesięcznych. Eksperci tej instytucji wnioskują, aby rolnicy płacili składki ubezpieczeniowe na takich samych zasadach jak inni podatnicy, czyli odprowadzali do kasy NFZ po 800 zł od osoby każdego miesiąca.

Maria Lewandowska z biura komunikacji społecznej KRUS tłumaczy - My tylko wypełniamy przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Źródło: farmer.pl