E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS i w oparciu o to zaświadczenie zostanie rozpatrzone prawo do zasiłku chorobowego.

Zasady przysługiwania zasiłku chorobowego dostępne są pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-wypadkowego-chorobowego-i-macierzynskiego/zasilek-chorobowy/