31 maja w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Na dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że w związku z publikacją ww. przepisów już od 15 czerwca rolnicy, którzy osiągnęli stosowny wiek emerytalny, będą mogli składać wnioski o emeryturę i nie muszą, jak do tej pory, przekazywać gospodarstwa i przerywać pracy na tym gospodarstwie, jeśli zdrowie pozwala im na jej kontynuację.

- To jest realizacja takiej sprawiedliwości dziejowej. Emeryci ubezpieczeni w powszechnym systemie emerytalnym mieli taką możliwość, że będąc na emeryturze mogli pracować i ta emerytura nie była im zawieszana. Rolnicy takiej możliwości nie mieli. Od 15 czerwca taką możliwość już będą mieli - przyznał Henryk Kowalczyk.

Jak dodał, jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane przez rolników, zgłaszane przez wiele środowisk rolniczych.

Co istotne - podkreślił wicepremier - pobieranie emerytury i praca na gospodarstwie rolnym nie będzie się wiązała z odprowadzaniem dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalne, tak więc rolnicy będą mogli pobierać emerytury bez żadnych innych, dodatkowych obciążeń.

- Mam nadzieję, że to pozwoli na dodatkowe źródła dochodów rolników, szczególnie dla tych, którzy nie mają następców albo następcy nie są zainteresowani prowadzeniem gospodarstwa, aby to gospodarstwo nie leżało odłogiem, ale też jako dodatkowe źródło dochodów do emerytury rolniczej. Jak wiemy, ten system nie daje najwyższych emerytur, ale jest bardzo dobry dla rolników, bo składki emerytalne są niewielkie - stwierdził minister Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk poinformował też, że trwają obecnie prace nad uporządkowaniem przepisów w związku ze zbiegiem emerytur z ZUS i KRUS. Resort rolnictwa pracuje nad tym zagadnieniem wspólnie z resortem rodziny.

- Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przedstawimy efekty tych prac, a Parlamentowi przedstawimy stosowne rozwiązania legislacyjne - stwierdził wicepremier.

Wyrównania emerytur do końca czerwca

Aleksandra Hadzik, prezes KRUS poinformowała, że pierwsze pełne świadczenie emerytalne KRUS wypłaci z terminem 25 czerwca. Świadczenia przygotowane na termin 10 i 15 czerwca, beneficjenci otrzymają w kwocie jeszcze dotychczasowej, nie mniej jednak do końca czerwca zostaną wypłacone wyrównania tych kwot.

Na nowe świadczenia emerytalne czeka ponad 30 tys. osób, podała prezes Hadzik.

Inne nowości dotyczące rolników-emerytów

Przy okazji uchwalania nowych przepisów o emeryturach rolniczych, dokonano też kilka innych, istotnych zmian w przepisach dot. rolników-emerytów, które będą obowiązywały po 15 czerwca.

Jedna z nich dotyczy osób uprawnionych do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie.  Prezes Hadzik wyjaśniła, że prawo do renty będzie przysługiwało ubezpieczonym całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie, którzy posiadają co najmniej 25-letni staż ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W przypadku tych osób nie będzie wymagane, aby całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Dodała, że nie będzie wymagane udowodnienie 5 lat podlegania ubezpieczeniu w ostatnim 10-leciu przed złożeniem wniosku o świadczenie rentowe.

Kolejną ważną zmianą w ustawie o emeryturach rolniczych - mówiła Hadzik - jest doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej. Może to dotyczyć ok. 100 tys. osób. Ponadto w nowelizacji skrócono okres umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Okres dzierżawy może być krótszy niż - jak do tej pory - 10 lat.

Ustawa ponadto zakłada, że rolnicy-emeryci będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych - możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Prezes KRUS dodała, że kolejna istotna zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zmiana ta obejmie ok. 2 tys. ubezpieczonych.

- To są osoby, które podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, zostawały do tej pory objęte ubezpieczeniem powszechnym np. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego, pobierania stypendium, odbywania jakiegoś stażu (...). Te osoby do tej pory były wyłączane z ubezpieczania społecznego rolników, co było negatywnie odbierane - wskazała.

Hadzik dodała, że osoby, które zostały pozbawione w ten sposób ubezpieczenia społecznego rolników, będą mogły złożyć wniosek o przywrócenie do KRUS. Będą miały na to 6 miesięcy.