Prezes ARiMR poinformowała dziś o możliwości ubiegania się przez rolników o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

Jak wynika z tej informacji, od 4 lutego br. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów na 2022 r.

Przewidziano:

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

- limit akcji kredytowej w wysokości 130 mln zł,
- środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

- limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,
- środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)

- limit akcji kredytowej w wysokości 20 mln zł,
- środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

- środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.

Kredyt na zakup maszyn od Credit Agricole

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela Bank Spółdzielczy w Brodnicy.