Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych objętych mechanizmem waloryzacji wzrosną 1 marca 2019 r. o kwotę co najmniej 70 zł.

Więcej: Będą wyższe emerytury?

Jak tłumaczył wczoraj w Senacie Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, jest to rozwiązanie adresowane do osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych relatywnie niższych, ten tzw. próg określający kategorie osób, do których to rozwiązanie jest adresowane, które skorzystają na zastosowaniu tej gwarancji podwyżki kwoty świadczenia w ramach mechanizmu waloryzacji, jest określony na poziomie 2 tysięcy 147 zł 30 gr. To rozwiązanie będzie dotyczyć 61% świadczeniobiorców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Jeżeli chodzi o osoby objęte systemem emerytalno-rentowym rolniczym, struktura dotycząca wysokości świadczeń emerytalno-rentowych finansowanych z KRUS jest taka, że to rozwiązanie przyniesie korzyść właściwie wszystkim emerytom i rencistom pobierającym świadczenie w ramach systemu rolniczego. 100% świadczeniobiorców pobierających świadczenia w systemie rolniczym skorzysta na tym rozwiązaniu – powiedział wiceminister.

Wiceminister zapowiedział też:

- Najniższe emerytury, zgodnie z tą ustawą, wzrosną do 1 tysiąca 100 zł. W takim samym zakresie wzrosną najniższe renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomnę, że te świadczenia dzisiaj wynoszą 1 tysiąc 29 zł 80 gr, a więc mówiąc o 70-złotowej podwyżce dla świadczeniobiorców otrzymujących emerytury i renty na poziomie niższym niż 2 tysiące 147 zł 30 gr, nie byłem do końca precyzyjny, dlatego że osoby, które otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe na poziomie minimalnym, uzyskają wzrost świadczeń o 70 zł 20 gr. Jeżeli chodzi o kwoty najniższych rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to świadczenia te wzrosną do 825 zł. A jeżeli chodzi o wysokość świadczenia przedemerytalnego po wprowadzeniu tych zmian, to świadczenie to będzie wynosić 1 tysiąc 140 zł 99 gr.

Senatorowie wskazali w dyskusji, że wzrost emerytur i rent postępuje wolniej niż wzrost płac, a waloryzację w dużej części pochłonie inflacja. Przyszłoroczna waloryzacja wyniesie 103,26 proc.
Jest to kolejna waloryzacja świadczeń o charakterze mieszanym (procentowym i kwotowym).

Więcej o ubiegłorocznej waloryzacji:

W marcu waloryzacja świadczeń KRUS