Jak mówi dyrektor Marcin Goździela, Credit Agricole Bank Polska, wprowadzona ustawa zawiera luki prawne, które utrudniają interpretację przepisów i zastosowanie ich w praktyce.  Najwięcej kontrowersji wzbudza ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Wymóg przedstawiania operatu szacunkowego oraz ograniczenia związane z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości, której wartość zmienia się w trakcie finansowania, zniechęcają inwestorów. 

- Od 1 maja br. obserwujemy spadek zainteresowania kredytami, których zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomościach rolnych oraz całkowite wstrzymanie finansowania budowy budynków wykorzystywanych rolniczo z powodu niejasnych przepisów mówiących o ustanowieniu hipoteki na wartości przyszłej nieruchomości stwierdził dyrektor Marcin Goździela.

 

Więcej o tych sprawach w artykule Banki o zmianach w kredytach hipotecznych