Nowe przepisy będą miały dwuletnie opóźnienie. System, który obowiązuje obecnie nie pozawala na pełny wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na obowiązkowe ubezpieczenia. W 2011 roku wykorzystano na ten cel 130 mln zł, zaś przeznaczonych zostało aż 200 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało, by część pieniędzy z dopłat bezpośrednich przeznaczać na nowe zasady obowiązkowych ubezpieczeń. Wprowadzając takie rozwiązanie rolnik płaciłby składkę w wysokości 35 proc. wartości polisy. Dałoby to możliwość ubezpieczenia większej ilości rolników. Jednak takie rozwiązanie nie może zostać wprowadzone ze względu na możliwość obowiązywania tylko do roku 2014, czyli do momentu wprowadzenia nowej perspektywy finansowej WPR.

Jakie więc może być rozwiązanie po 2014 roku? 35 proc. nadal ma pokrywać rolnik, zaś pozostałe 65 proc. pochodzić ma z budżetu państwa i PROW na lata 2014-2020.