Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 8-07-2008 r.  
(wysokość stopy redyskonta weksli - 6,25% od 26-06-2008r.)  
Lp. BANK Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach:  
nIP nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT,nBR/10, nBR/13, nBR/14, nBR/15,nKL/01, nKL/02  
1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 4,6875 3,5000  
2 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 4,6875 3,5000  
3 Mazowiecki Bank Regionalny S.A.  4,6875 3,5000  
4 SGB GBW S.A. 4,6875 3,5000  
5 Bank BPH Spółka Akcyjna 4,0625 3,5000  
6 ING Bank Śląski S.A. 4,0625 3,5000  
7 Bank Zachodni WBK SA  4,0625 3,5000  
8 Bank PKO SA  4,0625 3,5000  
   
         
oznaczenia symboli linii kredytowych:      
         
nIP- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych
nMR- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
nKZ- kredyty na zakup gruntów rolnych 
nGP- kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
nGR- kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego
nNT- kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie
nBR/10 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”
nBR/13 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”   
nBR/14 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”   
nBR/15 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”  
nKL/01  kredyty klęskowe inwestycyjne  
nKL/02 kredyty klęskowe obrotowe  

Źródło: ARiMR