Oznacza to, że osoby, planujące finansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, mogą już składać wnioski o takie kredyty w tych ośmiu bankach. Zaletą takich kredytów jest to, że ARiMR pomaga rolnikom w ich spłacaniu. Jednym z rodzajów tych kredytów dostępnych w bankach współpracujących z Agencją, są kredyty, w których ARiMR spłaca za rolników część należnego bankowi oprocentowania. Na takie wsparcie Agencja zarezerwowała 17,43 mln zł, co oznacza, że współpracujące z nią banki mogą udzielić rolnikom w 2015 r. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł.

Warto też przypomnieć, że banki, które podpisały z Agencją umowy o współdziałaniu, mogą udzielać również tzw. kredytów klęskowych, przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (K01 - kredyty inwestycyjne i K02 - kredyty obrotowe). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania tych kredytów16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR, mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok.1 mld zł. 

Poniżej zamieszczamy informacje o zaoferowanych przez te banki warunkach udzielania kredytów preferencyjnych, tj. o wysokości opłat i prowizji płaconych przez kredytobiorców oraz o wysokości marży, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

1.      BGŻ S.A* – opłaty i prowizje 0,00 proc., marża 2,48 proc;

2.      Bank Pekao S.A. –opłaty i prowizje 0,49 proc., marża 1,80 proc;.

3.      Raiffeisen Bank Polska S.A.- opłaty i prowizje 0,90 proc., marża 2,30 proc.

4.      BNP Paribas Bank Polska*- opłaty i prowizje 1,00 proc., marża 2,50 proc.;

5.       Bank Zachodni WBK S.A.- opłaty i prowizje 1,40 proc., marża 1,95 proc.;

6.      SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze- opłaty i prowizje 1,85 proc., marża 2,50 proc.;

7.      Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze-opłaty i prowizje 1,85 proc., marża 2,50 proc.;

8.      Krakowski Bank Spółdzielczy- opłaty i prowizje 2,0 proc., marża 2,50 proc.;

 *z dniem 30 kwietnia 2015r. nastąpiło połączenie Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. Od tego dnia Bank działa pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Sieć placówek tych banków zapewnia rolnikom dostęp do kredytów preferencyjnych na terenie całego kraju.