Z tej przyczyny rolnik, będący często głównym żywicielem rodziny, powinien pomyśleć o zabezpieczeniu swoich bliskich przed skutkami tego typu nieszczęśliwych zdarzeń.

Jakość i zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach społecznego ubezpieczenia rolników - KRUS -jest znikoma. Wprawdzie składka jest często niższa niż w ZUS-ie, jednak zakres ochrony również jest na wiele niższym poziomie. Jedną z bardziej skutecznych metod zabezpieczenia siebie i swojej rodziny są natomiast dobrowolne ubezpieczenia na życie. Mają one dużą przewagę – nie dość, że w przypadku zajścia nieszczęśliwych zdarzeń gwarantują wypłatę zwykle większych kwot, to jeszcze można dopasować sobie zakres ochrony oraz okres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Dobrze jest więc umiejętnie łączyć komercyjne polisy na życie z ubezpieczeniami społecznymi.

Zachęcam, aby każdy zatrzymał się na chwilę i zadał sobie kilka poniższych pytań:

- co jest najważniejsze dla mnie i mojej rodziny?

- czego najbardziej się obawiam - czy bardziej tego, że nagle umrę, pozostawiając moją rodzinę z licznymi zobowiązaniami?, czy może tego, że ulegnę wypadkowi, albo poważnie zachoruję?

Gdy już znajdziemy na nie odpowiedzi, decyzja o tym czy i jak się najlepiej się zabezpieczyć, przyjdzie sama.

Masz pytanie związane z ubezpieczeniami? Napisz do ekspertów Concordii: ekspert@concordiaubezpieczenia.pl