Jak już informowaliśmy, zabrakło pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń rolnych.

Więcej: 

Potrzebne dodatkowe środki na dopłaty do ubezpieczeń

Ubezpieczenia z dopłatą: Lepiej nie będzie

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że na rok 2020 "zabezpieczono na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich łączną kwotę 500 mln zł, w tym w ustawie budżetowej na 2020 r. kwotę 350 mln zł oraz w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 kwotę 150 mln zł."

Podano też, że "za I kwartał br. zakłady ubezpieczeń złożyły wnioski o przekazanie dotacji na dopłaty do składek ubezpieczenia z tytułu zawarcia z producentami rolnymi umów na łączną kwotę ok. 59,2 mln zł. Natomiast w umowach na rok 2019 zakłady ubezpieczeń określiły łączny limit dopłat do składek ubezpieczenia w kwocie 461,6 mln zł, a przekazano na podstawie wniosków zakładów ubezpieczeń łącznie 459,6 mln zł.

Równocześnie Ministerstwo informuje, że zakłady ubezpieczeń są instytucjami niezależnymi od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które samodzielnie kreują swoją politykę finansową i działają na własny rachunek. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowy ubezpieczenia są umowami cywilno-prawnymi zawieranymi dobrowolnie przez obie strony, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces zawierania umów ubezpieczenia i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń."

Jak zapewnia natomiast Pocztowe TUW, rolnicy mogą jeszcze skorzystać z wiosennego sezonu sprzedaży dotowanych ubezpieczeń w zakresie upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, truskawek, ziemniaków, tytoniu, chmielu, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych. W porównaniu do odpowiedniego sezonu w 2019 roku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania niektórymi ubezpieczeniami i z tego powodu jak również w celu zabezpieczenia profesjonalnej likwidacji szkód w tym sezonie niedostępne jest już ubezpieczenie owoców drzew i krzewów owocowych. Sprzedaż ubezpieczeń tytoniu oraz rzepaku została ograniczona do 14 województw.

- Z roku na rok, z sezonu na sezon obserwujemy wzrost zainteresowania rolników naszymi ubezpieczeniami. Szczególnie cieszy fakt, że w niedługim czasie funkcjonowania na rynku dotowanych ubezpieczeń rolnych rolnicy szybko zaufali nam i często odnawiają wcześniej posiadane ubezpieczenia. Jednym z kluczowych czynników decydującym o zaufaniu a jednocześnie wyróżniającym nas od konkurencji jest 100% kapitał należący do Skarbu Państwa – mówi Stanisław Sokołowski, wiceprezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Rolnicy w zależności od wybranego pakietu mogą chronić uprawy od szkód spowodowanych przez: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawinę, obsunięcie się ziemi, piorun, huragan, powódź, pożar (ubezpieczenie niedotowane).

W obecnym czasie, w trwającym wiosennym sezonie jedynym ograniczeniem jest susza, gdyż to zjawisko już występuje i jest ryzykiem pewnym. 

- Jako Towarzystwo wyspecjalizowane w ubezpieczeniach rolnych stworzyliśmy kompleksową ofertę chroniącą rolnika pod każdym względem, tak by w razie nieprzewidzianego zdarzenie płynność finansowa gospodarstwa rolnego została w pełni zabezpieczona.
– tłumaczy Stanisław Sokołowski.

Dedykowana linia produktowa „AGRO Ubezpieczenia” to nie tylko dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze wsparciem finansowym Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  sięgającym do 65%, ale również niedotowane dobrowolne ubezpieczenia upraw od pożaru, obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO-CASCO, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,  ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne skierowane do rolników.