„Mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu premiera Donalda Tuska drugiej kadencji. To dobra okazja, by podsumować to, co zostało zrobione przez ten czas” - podał rząd w wydanym dziś komunikacie.

Znalazły się w nim dwa akapity odnoszące się do rolników. Jeden dotyczy składki zdrowotnej:  „Nowe zasady obowiązują od lutego 2012. Wysokość miesięcznej składki zależy od powierzchni gospodarstwa. Jeśli rolnik ma powyżej 15 ha, płaci 36 zł z własnej kieszeni. Jeśli ma od 6 do 15 ha, płaci 18 zł. Jeśli ma mniej niż 6 ha, składkę pokrywa budżet państwa. To rozwiązanie jest dogodniejsze dla biedniejszych rolników i bardziej wymagające dla tych bogatszych. Od kiedy? Obowiązuje od 1 lutego 2012 r.”

Nie podano, kiedy zakończy się obowiązywanie tego przejściowego systemu, przedłużanego z roku na rok. 

Druga wzmianka dotyczy podatku dla rolników i została umieszczona w dziale zatytułowanym "Co jeszcze przed nami?": „Trwają prace nad założeniami dotyczącymi opodatkowania dochodów z działalności rolniczej. Obowiązywał będzie limit przychodu, po przekroczeniu którego funkcjonował będzie podatek dochodowy”.