PRZEGLĄD PRASY: Obecnie nikt nie oferuje polskim rolnikom takiego ubezpieczenia. UE wyraża zgodę jedynie na dopłaty do polis od szkód wywołanych przez warunki atmosferyczne, nie ma jednak dopłat do polis z tytułu chorób zwierząt.

Towarzystwa ubezpieczeniowe działające na polskim rynku narazie są nastawione sceptycznie wobec tego pomysłu. Polskie przepisy zapewniają rolnikom odszkodowanie z budżetu państwa w przypadku konieczności odstrzału chorej zwierzyny (dotyczy ściśle określonych chorób zakaźnych, m.in. ptasiej grypy czy BSE). Rolnikom przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Według specjalistów, polisy od utraty zysku ze względu na choroby zakaźne zwierząt i tak byłyby adresowane do dużych firm. Drobni rolnicy nie prowadzą przecież księgowości, a tylko na tej podstawie możliwa jest wypłata ewentualnego odszkodowania.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa