PRZEGLĄD PRASY: - Doświadczenia europejskie pokazują, że ryzyko przymrozków wiosennych w odniesieniu do upraw specjalnych (sady, warzywa) jest w Polsce na tyle wysokie, że ubezpieczyciele nie są zainteresowani oferowaniem ubezpieczenia tego rodzaju ryzyka - przyznaje w rozmowie z Łukaszem Kuligowskim wicedyrektor Concordii TUW. - Ubezpieczyciele musieliby więc zaproponować stawki, które nie są możliwe do zaakceptawania przez rolników.

Ubezpieczyciele w Polsce oferują natomiast ubezpieczenia od przymrozków wiosennych w odniesieniu do tradycyjnych roślin rolniczych, takich jak zboża, rośliny oleiste, kukurydza, buraki cukrowe. Ubezpieczenie to może być zawierane samodzielnie lub wchodzić w pakiety ubezpieczenia, np. łącznie z ubezpieczeniem od ujemnych skutków złego przezimowania, gradobicia, ognia. W Concordia Polska TUW ryzyko przymrozków definiowane jest jako: obniżenie temperatury poniżej 0°C w okresie od 1 maja do 15 września, powodujące całkowite lub częściowe zniszczenie roślin, skutkujące utratą części bądź całego plonu roślin. Concordia Polska TUW odpowiada za szkody już od 8 proc. ubytku w plonie. W przypadku szkody całkowitej wypłacane jest maksymalnie 85 proc. sumy ubezpieczenia. Stawki za ubezpieczenie uzależnione są od regionu, w którym uprawa się znajduje, oraz od rodzaju roślin uprawnych.

Źródło: Gazeta Prawna