Według KRUS, przedmiotem umowy jest współdziałanie w ramach kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Projekt Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik zakłada m.in.:

·         kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, 

·         kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym, 

·         krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Celem podejmowanych przez KRUS działań jest zwiększenie aktywności osób starszych w środowisku wiejskim, zmniejszenie obciążeń dla członków rodziny, związanych z opieką i pielęgnacją osoby niesamodzielnej, zmniejszenie liczby osób niesamodzielnych w gospodarstwach rolnych. Projekt realizowany będzie do 2020 r., w oparciu o bazę lokalowo-rehabilitacyjną KRUS oraz inne placówki opiekuńczo-lecznicze.