Takie wyniki przynosi raport „Agro pod lupą" Europejskiego Funduszu Leasingowego.

EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF) zaprezentował raport „Agro pod lupą". Publikacja została oparta na badaniach przeprowadzonych wśród rolników przez firmę badawczą Martin & Jacob. Jest to drugi sektorowy raport EFL w ostatnim czasie. Badanie ukazało, że polscy gospodarze poszukują informacji na temat źródeł finansowania.

Głównymi źródłami wiedzy na temat leasingu i pożyczki, jako możliwego sposobu finansowania inwestycji, są według badań przede wszystkim: rodzina i bliscy (niemal 51%), prasa branżowa (niemal 46 %), telewizja ogólnopolska (40%) oraz doradcy w ośrodkach doradztwa rolniczego (32%). Badani rolnicy w większości mają małą wiedzę na temat leasingu i pożyczki. A najczęściej przez nich wskazywanym, preferowanym ułatwieniem w pozyskiwaniu finansowania - jest rozpowszechnienie informacji o finansowaniu leasingiem (28%), pożyczką (27%) oraz funduszami unijnymi (27%).

W 2011 roku EFL w ramach współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
(Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju) stworzył Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Celem, który przyświecał temu autorskiemu projektowi było wspieracie polskich przedsiębiorców poprzez Leasing Europejski - instrument finansowy, który umożliwia firmom realizowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach.

Oprócz gwarantowania przedsiębiorcom taniego i łatwo dostępnego finansowania, EP MPF pełni również rolę edukacyjną. W tym celu została uruchomiona strona internetowa www.epmpf.eu, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje niezbędne do podejmowania decyzji
o finansowaniu planów rozwojowych firmy.

„Agro pod lupą" jest kolejną publikacją sektorową zaprezentowaną przez EFL w ostatnim czasie. Cykl wspierający EPMPF został zainicjowany raportem „MŚP pod lupą", poświęconemu kondycji polskiego sektora MSP oraz preferowanym sposobom pozyskiwania środków na rozwój. Tegoroczny raport w całości skupił się na sektorze rolnym.

- Rynek Agro w naszej ocenie jest i w najbliższym czasie będzie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku. Dlatego wspólnie z Credit Agricole Bank Polska chcemy zaznaczyć tam naszą obecność i wsparcie. CA Bank w swojej ofercie posiada całą gamę produktów począwszy od konta osobistego i firmowego poprzez kredyt inwestycyjny , hipoteczny, gotówkowy na ubezpieczeniu medycznym kończąc. Grupa EFL natomiast oferuje leasing, pożyczkę, factoring
i ubezpieczenie - komentuje Radosław Woźniak, Wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Firma aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Grupa Credit Agricole SA debiutowała na polskim rynku finansowym w 2001 roku. Oferuje swoim klientom szeroką gamę rozwiązań finansowych w zakresie produktów bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych
i factoringowych. W skład grupy wchodzą między innymi Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank), Grupa Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL, Carefleet, EFL Finance, EFL Service, Credit Agricole Commercial Finance Polska SA, a także Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce SA oraz Credit Agricole Ubezpieczenia na Życie SA.