Nabór wniosków do XIV edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego potrwa od 1 do 20 kwietnia br. Limit środków dla tej edycji wynosi 8 mln złotych. Oprocentowanie pożyczki wynosi - dla przedsięwzięć priorytetowych równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 2,85 punktu procentowego, dla pozostałych - równowartość wskaźnika WIBOR 3M, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe.

- Dzięki podjętym przez nas działaniom, już od ponad 25 lat przyczyniamy się do aktywnego rozwoju polskiej wsi. Każda inicjatywa, która ma na celu polepszenie komfortu życia mieszkańców obszarów wiejskich, jest przez nas pożądana i sukcesywnie realizowana - mówi Marek Zagórski, prezes zarządu Fundacji EFRWP. - Wsparcie programu dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich, w którym maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 mln zł, zwiększa szansę na rewitalizację tych rejonów Polski - dodaje.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej EFRWP.

Na 2015 rok Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował trzy edycje programu. Harmonogram jest dostępny również na stronie internetowej.