Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A. od 1 kwietnia 2015 r. mogą udzielać preferencyjnych kredytów w ramach trzech linii kredytowych. Agencja przekazała tym bankom środki finansowe na dopłaty do kredytów planowanych do udzielenia w tym roku.

Jak informuje ARiMR, w ramach pierwszej linii kredytowej będą udzielane kredyty z częściową spłatą kapitału przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu MRcsk). ARiMR przeznaczyła na dopłaty do takich kredytów 30 mln zł.

Natomiast środki na uruchomienie kolejnych dwóch linii kredytowych mają służyć umożliwieniu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych po klęskach żywiołowych (K01 i K02). Agencja przewidziała na dopłaty do spłaty oprocentowania takich kredytów 16,12 mln zł, co oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą udzielić rolnikom kredytów klęskowych na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

O kredyty z linii MRcsk, K01 i K02 rolnicy będą mogli ubiegać się docelowo w 8 bankach, wybranych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postępowaniu konkursowym. Na razie jednak tylko trzy z tych banków mogą udzielać rolnikom takich kredytów, ponieważ podpisały umowy z ARiMR.