"Kasa jest przygotowana na przyjmowanie zgłoszeń, wszystkie informacje są na stronie KRUS, jest też tam formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić" - powiedział prezes. Dodał, że rolnik w ciągu tygodnia od zawarcia umowy musi zgłosić pracowników sezonowych do ubezpieczenia, ale ubezpieczenie będzie

działało od momentu podpisania umowy do jej wygaśnięcia.

Przepisy dotyczące zatrudniania tzw. pomocników rolnika do prac sezonowych, np. w sadownictwie, ogrodnictwie, przy zbiorach chmielu, tytoniu, ziół i roślin zielarskich wchodzą w życie od najbliższego piątku (18 maja).

Wprowadzają one nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe i macierzyńskie dla pracowników sezonowych zwanych pomocnikiem rolnika. Przepisy nie dają jednak możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia członków jego rodziny.

Rolnicy korzystający z pracowników sezonowych będą musieli zgłosić ich do ubezpieczenia na specjalnym formularzu. Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS. Zdaniem Sekścińskiego, nie będzie to zbytnio uciążliwe dla rolnika, gdyż formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście, ale także za pośrednictwem poczty i przesłać elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP.

- Chcemy, żeby zgłoszenia przebiegały jak najsprawniej, wszyscy kierownicy z placówek KRUS w Polsce są przeszkoleni przez centralę - zaznaczył Sekściński.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta pisemnie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pracy i jej zakres. Łączny czas świadczenia pracy na podstawie umów - jednej lub kilku z jednym lub kilkoma rolnikami nie może przekroczyć 180 dni w roku.

Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 184 zł. Przy czym składkę zdrowotną (142 zł) trzeba zapłacić za cały miesiąc (nawet jeżeli rolnik pracuje tylko dwa tygodnie), a wysokość pozostałych składek jest proporcjonalna do czasu zatrudnienia. Składki należy opłacić do 15 dnia każdego miesiąca.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością dziennych składek jest dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Pomocnikiem rolnika może być obywatel Polski, ale także cudzoziemiec posiadający zezwolenie do podjęcia pracy w naszym kraju. Według szacunków, w pracach sezonowych przy zbiorach owoców i warzyw zatrudnionych jest ok. pół miliona osób. Jak zauważył prezes, tylko w zagłębiu jabłkowym w rejonie Grójca pracuje dorywczo ok. 100 tys. osób, a w zagłębiu truskawkowym koło Czerwińska - ponad 20 tys. Najwięcej pomocników więc należy się spodziewać w woj. mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim.