W I półroczu 2013 r. zgłoszono do KRUS 165 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej - o 28 (20,4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 51 decyzji odmownych i 112 przyznających odszkodowanie. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wzrosła liczba decyzji odmownych o 7 (15,9 proc.), a decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie o 13 (13,1 proc.). U większości rolników rozpoznano choroby zakaźne (98 zachorowań) - głównie na boreliozę.

Aż 44 przypadki chorób zawodowych odnotowano w woj. podlaskim, 23 – w warmińsko-mazurskim, 10 – w mazowieckim, po 7 – w lubelskim, małopolskim i wielkopolskim.