Podczas dyskusji nad wnioskiem "o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn", poseł PSL sprzeciwił się proponowanemu referendum i uznał za sukces PSL przyjęte przez rząd w projekcie rozwiązania dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego.

- Polacy oczekują od nas działań, które w znaczący sposób – podkreślam: w znaczący sposób – poprawią ich byt – mówił Henryk Smolarz w imieniu klubu PSL. - Uwzględniając postulaty „Solidarności” dotyczące prawa do świadomego wyboru, Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę: dla kobiet od 62. roku życia, dla mężczyzn od 65.  To sukces, bowiem początkowo proponowaliśmy możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla matek, a stworzyliśmy taką możliwość dla wszystkich kobiet. Dodatkowo PSL zaproponował rozwiązania wspierające macierzyństwo, rodzicielstwo i rodzinę: po pierwsze, opłacanie przez budżet składki ubezpieczeniowej za matki prowadzące działalność gospodarczą w wysokości 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia; po drugie, matkom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego budżet będzie opłacał przez trzy lata składkę ubezpieczeniową; po trzecie, niepracujące kobiety będą miały prawo do ubezpieczenia społecznego w sytuacji podjęcia decyzji o macierzyństwie zgodnie z własną decyzją wybiorą KRUS albo ZUS. „Solidarność” skupia się prawie wyłącznie na osobach pracujących na umowy o pracę. Propozycje Polskiego Stronnictwa Ludowego obejmują także osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą oraz matki niepracujące.