• PZU chroni łącznie blisko 1,5 mln ha różnych upraw w Polsce.
  • Oprócz ubezpieczenia pojedynczych ryzyk PZU proponuje na wiosnę także polisy pakietowe „Pakiet Wiosna” oraz „Pakiet 5 Ryzyk”.
  • Przygotowana przez MRiRW w 2022 r. pula dopłat jest rekordowo wysoka. Skorzystać może z niej każdy rolnik, który na tych zasadach chce ubezpieczyć swoje uprawy.

Nowe oblicze rynkowe, a także postępujące zmiany klimatu sprawiają, że uprawa roślin pod przysłowiową chmurką staje się coraz bardziej ryzykowna. Niepewność może spędzać sen z powiek. Gradobicie, huragan, a także przymrozek i deszcz nawalny mogą zabrać lwią cześć plonu, zaburzając płynność finansową gospodarstwa. Dlatego przezorny rolnik to ubezpieczony rolnik, także na wypadek zdarzeń losowych, które coraz częściej pojawiają się na polach w czasie wegetacji upraw.

Gradobicie w kilka minut może zabrać plon

Szczególne groźne dla upraw jest gradobicie, które może wystąpić na każdym etapie wegetacji i w różnym nasileniu. Jednak najbardziej dotkliwe w skutkach bywa, jeśli zdarzy się w czasie żniw. W rzepaku powoduje otwieranie i osypywanie się nasion z łuszczyn, w zbożach doprowadza do wybijania ziaren z kłosów. W kilka minut może dojść do utraty całego wykształconego już plonu, na który rolnik pracował cały rok.

Szkody o znaczeniu gospodarczym mogą także wystąpić w innych uprawach, a także w innych newralgicznych pod kątem wzrostu i rozwoju roślin fazach rozwojowych. Tymczasem ubezpieczenie od gradu nie jest to koszt, na który nie może sobie pozwolić przeciętny rolnik. Warto wiedzieć, że ochronę uprawy zbóż od gradu w PZU można już uzyskać w cenie od 8 zł za hektar.

Gradobicie ale także deszcz nawalny, które wystąpią tuż przed zbiorem rzepaku mogą całkowicie wymłócić nasiona z łuszczyn. Fot. AK
Gradobicie ale także deszcz nawalny, które wystąpią tuż przed zbiorem rzepaku mogą całkowicie wymłócić nasiona z łuszczyn. Fot. AK

Pozostałe ryzyka – nie można ich lekceważyć

Nie tylko grad jest w stanie zniszczyć uprawy. W czasie wegetacji na rośliny czyha wiele pogodowych zagrożeń. Są to między innymi deszcze nawalne – jeśli wystąpią, gdy rośliny są młode, to mogą doprowadzać do zamulenia roślin, przemieszczenia gleby wraz z nasionami, a nawet wyrwania słabo ukorzenionych siewek. W dojrzałym rzepaku gwałtowny deszcz może również doprowadzić do osypania się nasion.

Przymrozek wiosenny, który potrafi pojawić się praktycznie do końca maja, może nie tylko powodować uszkodzenia siewek upraw jarych, lecz także uszkadza cenne kwiaty kwitnącego w tym czasie rzepaku czy drzew i krzewów owocowych. Huragan natomiast przykładowo w dojrzałym łanie kukurydzy może doprowadzić do powstania wielu złomów pędu i wylegania łodygowego. Utrudnia to znacznie zbiór ziarna. Należy tu także przypomnieć mroźne zimy – niejednokrotnie doprowadzały do wymarznięć upraw ozimych, które trzeba było na wiosnę likwidować.

Rozmiar szkód po wystąpieniu określonego zjawiska może być bardzo duży. Może też prowadzić do większego lub mniejszego ubytku plonu. Z tej przyczyny każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.

Rolniku, ubezpiecz swoje uprawy i śpij spokojnie

Dlatego nie warto z obawą i strachem patrzeć na każdą zbliżającą się potencjalnie gradową chmurę czy z niepokojem oczekiwać innego groźnego czynnika atmosferycznego. Zgodnie z przewidywaniem naukowców wraz z ociepleniem klimatu należy się spodziewać wzrostu częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Z tym faktem musimy się już pogodzić i jednocześnie nauczyć się wpisywać to ryzyko w działalność produkcyjną na polu.

Rolnik jednak nie pozostaje z tym sam. Ma prawo, a nawet obowiązek ubezpieczyć swoje uprawy. Należy pamiętać, że rolnicy lub firmy otrzymujące dopłaty bezpośrednie muszą ubezpieczać co najmniej połowę powierzchni dotowanych upraw. W przeciwnym razie grożą im sankcje.

Elastyczna ochrona z PZU Uprawy

Warto także mieć świadomość, że to rolnik w dużej mierze decyduje, od czego chce ubezpieczyć swoje uprawy. Oprócz ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, np. przymrozków wiosennych czy gradu, PZU proponuje także polisy pakietowe Pakiet Wiosna oraz Pakiet 5 Ryzyk. Pierwsza zabezpiecza uprawy przed szkodami spowodowanymi przez grad i przymrozki wiosenne, a druga chroni je przed skutkami deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, lawiny lub obsunięcia się ziemi. .

Także na zasadach komercyjnych

Z upraw polowych z dotacją ze Skarbu Państwa ubezpieczyć można: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, chmiel, tytoń – wynika to z ustawy o ubezpieczeniach rolnych. Z upraw warzywniczych czy owocowych ubezpieczeniem dotowanym można objąć: owoce drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy owocowe, truskawki – nasadzenia i owoce, warzywa gruntowe.

Warto wiedzieć, że oprócz oferty ubezpieczeń dotowanych PZU oferuje także ubezpieczenia upraw nieujętych w tym zestawieniu na zasadach komercyjnych (w tym ziół, roślin ozdobnych, upraw w szklarniach i tunelach foliowych i wiele innych itp.). Oferta także dotyczy innych ubezpieczeń dla segmentu agro, warto się z nią zapoznać w myśl zasady: przezorny zawsze ubezpieczony.

Dodatkowe profity za wybór PZU

PZU rozumie trud rolnika i charakter jego pracy. Dlatego ubezpieczając się w tym towarzystwie, klienci mogą rozłożyć składkę na raty bez żadnych dodatkowych opłat lub przesunąć termin płatności na czas po żniwach. Mogą też wykupić udział własny oraz obniżyć franszyzę integralną (procent sumy ubezpieczenia, do którego zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności) – do 8 proc.