Tak stwierdził Sąd Najwyższy, który nie uwzględnił skargi kasacyjnej.

Ubezpieczona miała uprawnienie do dwóch świadczeń: renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz do renty rodzinnej tzw socjalnej. Wybrała ona świadczenie drugie, gdyż renta rolnicza była na gorszych warunkach. 

ZUS odmówił jej jednak przyznania renty, gdyż ubezpieczona była uprawniona do pomocy z KRUS, a renta socjalna jest świadczeniem zabezpieczającym brak możliwości uzyskania uprawnień do pomocy informuje dziennik.