Przeciętna dynamika emerytury i renty  z pozarolniczego systemu ubezpieczeń liczona rok do roku  za rok 2009 stanowiła 5,1 proc, a za 2010 r.  3,8 proc. Dynamika realna w dwóch ostatnich kwartałach 2010 r. wyniosła kolejno  4,0 proc. i  3,4 proc. W 2011 roku wskaźnik ten wynosił  dla kolejnych kwartałów 2,1 proc., 0,4 proc.,  0,7 proc.

Przeciętna emerytura i renta  rolników indywidualnych w 2009 r. liczona rok do roku  stanowiła natomiast 2,6 proc, a za 2010 r. -  2,1 proc. W trzecim kwartale 2010 r. wyniosła 2,3 proc., w czwartym - 1,6 proc. W pierwszym kwartale 2011 roku jeszcze rosła, zaledwie o  0,2 proc, aby w drugim i trzecim spaść  -1,5 proc. i  -1,0 proc.