Farmer: Jaki to był rok dla branży leasingowej w Polsce jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w rolnictwie?

Sławomir Dudziak: Branża zakończy rok 2012 rekordową sprzedażą pod względem wartościowym i ilościowym.

Prawdopodobnie firmy finansowe - z wyłączeniem banków - sfinansowały w tym okresie inwestycje o wartości 3 mld zł, w 2011 r. było to 2,4 mld zł, czyli wzrost sprzedaży wyniesie 25 proc. Był to też rekordowy rok jeżeli chodzi o sprzedaż nowych ciągników w kraju - wyniesie ona ok. 19 tys. szt. w porównaniu z niewiele ponad 16 tys. szt. w ub.r. Ciągniki są podstawową maszyną rolniczą wpływającą na dynamikę rynku rolnego.

Dla Europejskiego Funduszu Leasingowego też jest to rekordowy rok jeżeli chodzi o finansowanie zakupu maszyn rolniczych - od momentu zajmowania się obsługą branży rolniczej.

Posiadamy grupę produktów finansowych o nazwie Agrolinia. Są to produkty dedykowane, tak skonstruowane, aby jak najbardziej spełnić oczekiwania rolników. Dwa podstawowe produkty to pożyczka i leasing.

Pożyczka może być udzielona z refundacją z programów unijnych, głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Nasz pakiet produktów Agrolinia - otrzymał Złoty Medal na Targach AGROTECH w Kielcach w roku 2012 - okazał się najlepszym pakietem produktów finansowych dla rolnictwa.

Farmer: Kiedy "postawiliście" na obsługę rolnictwa?

S.D.: Rolnik zawsze mógł skorzystać z naszych usług. Jednak w 2010 r. stworzyliśmy dedykowany produkt dla rolnictwa w formie pożyczki. Dlaczego pożyczka? Dlatego, że beneficjent, czyli rolnik, podpisując umowę z ARiMR, musi mieć wystawioną fakturę na siebie, wówczas otrzyma refundację określonej części inwestycji. Leasing w tym przypadku jest mniej popularny, gdyż trudniej go rozliczyć, a co za tym idzie - trudniej wchłania środki unijne. Natomiast pożyczka idealnie się do tego nadaje. Rolnicy korzystający z dofinansowania z refundacją środków z programów unijnych mają możliwość sfinansowania naszą pożyczką inwestycji z trzech działań: modernizacji gospodarstw rolnych, różnicowania działalności na terenach wiejskich w kierunku nierolniczym oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Farmer: Jaki jest udział pożyczek w stosunku do całości finansowanego sprzętu rolniczego?

S.D.: W całej branży po trzech kwartałach, według danych Związku Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce, maszyny rolnicze finansuje się w 70 proc. pożyczką, a w 30 proc. leasingiem. Z tych danych wynika, że bez produktu w formie pożyczki o odpowiedniej elastyczności nie wchodzi się głębiej w ten rynek.

Ten produkt determinuje wysokość sprzedaży. W EFL ta struktura jest troszkę inna, mniej więcej 60 proc. to leasing i 40 proc. pożyczka. Wynika to z tego, że jesteśmy z pożyczką dopiero trzeci rok na rynku, więc musimy zdobyć sobie klientów i dostawców maszyn. Przykładowo, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Leasingowy, w 2012 r. wartość pożyczek zamknie się kwotą ponad 40 mln zł, a w 2011 r. było to tylko 17 mln zł, tak więc dynamika jest imponująca.

Farmer: Jaki udział stanowi segment Agro w całkowitej sprzedaży EFL?

S.D.: W sumie wysokość pożyczek i leasingu w segmencie Agro będzie na poziomie ponad 100 mln zł za 2012 r., w poprzednim roku wyniosła 50 mln zł. Natomiast w skali działalności całej naszej firmy Agro stanowi ok. 5 proc., czyli jest to jeszcze niewielki udział jeżeli chodzi o całkowitą skalę działalności przedsiębiorstwa.

Farmer: Co decyduje o zaliczeniu do segmentu Agro? Czy rolnik biorący w leasing samochód osobowy jest wliczany do tego segmentu?

S.D.: Nie, do segmentu wliczamy rodzaj finansowanego sprzętu niezależnie od tego, jaki to jest typ klienta. Więc aby zaliczyć do segmentu Agro, musi to być maszyna rolnicza.

Farmer: Czyli rolnik biorący w leasing samochód osobowy poddany jest głębszemu badaniu zdolności kredytowej?

S.D.: Nie, jest traktowany na ogólnych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca.

Tylko w przypadku maszyn rolniczych nasza specjalizacja idzie w kierunku bardzo szybkiego załatwienia sprawy, czyli decyzji kredytowej i udzielenia finansowania.

Ale należy podkreślić, że w przypadku finansowania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, procedury także są uproszczone, dzięki temu w finansowaniu tego segmentu jesteśmy liderem w Polsce. Zresztą z finansowania samochodów osobowych i ciężarowych firma EFL wyrosła 21 lat temu. Natomiast Agrolinia jest dedykowana rolnikom na zakup sprzętu rolniczego.

Ważna jest tutaj nie tylko wspomniana szybkość decyzji, ale również inne udogodnienia stosowane indywidualnie według potrzeb rolnika. Na przykład, niska wpłata własna, mniejsza liczba dokumentów - zaświadczenia o niezaleganiu podatku i KRUS-u. Rolnik podaje ilość hektarów, rodzaj uprawy itp., a my na tej podstawie wyliczamy jego dochody. Raty spłaty są dopasowane do rytmu i rodzaju prowadzonej produkcji.

Na przykład producent mleka ma miesięczne wpływy ze sprzedaży i płaci miesięczne raty. Producent trzody trzy razy do roku co cztery miesiące, ponieważ tak ma ustalony cykl produkcyjny itd.

Farmer: Ilu rolnikom EFL udzielił w mijającym roku finansowania maszyn rolniczych?

S.D.: Jeżeli chodzi o pożyczki to będzie ok. 500 osób, natomiast w leasingu ok. 2000 rolników.

Farmer: Jaki pana zdaniem będzie przyszły rok dla rolnictwa, a co za tym idzie - dla sektora leasingowego?

S.D.: Oceniam, że rok 2013 będzie ogólnie dobry dla branży. Spodziewam się - jeżeli chodzi o wartości finansowanych maszyn - dynamiki na poziomie 5-10 proc. Dynamika co prawda będzie mniejsza niż w poprzednich latach, ale wynika to z faktu, że będzie to ostatni rok z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Fundusze PROW są na wyczerpaniu, stąd mniej będzie beneficjentów i mniej środków przyznawanych, gdyż te pieniądze w wielu województwach już się skończyły. Środki na modernizację i różnicowanie są dostępne jeszcze tylko w kilku województwach, najlepsza sytuacja jest pod tym względem z finansowaniem tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich. Raport o nazwie "AGRO pod lupą", który został niedawno wykonany na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego przez firmę Martin & Jacob wskazuje, że rolnicy nadal chcą inwestować w maszyny.

Wymieniają potrzeby inwestycji w maszyny na pierwszym miejscu w rozwoju własnego gospodarstwa. Co ciekawe, 30 proc. rolników planuje zakup w ciągu najbliższych 12 miesięcy maszyn rolniczych, zarówno nowych, jak i używanych.

Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy ok. 2 mln gospodarstw, to statystycznie 500-600 tys. gospodarstw rolnych będzie chciało zrealizować inwestycje w maszyny rolnicze. Myślę, że rynkowi w przyszłym i kolejnych latach będzie pomagał element związany z wysokimi cenami skupu zbóż, rzepaku, mleka, trzody. Wydaje się, że trend wzrostowy cen będzie utrzymany. To będzie korzystnie wpływać na decyzje rolników o zakupie nowych maszyn.

Wspomniany wcześniej raport wykazał również, że 66 proc. Badanych gospodarstw nie ma problemów z finansowaniem bieżącej działalności rolniczej.

W finansowaniu nowych inwestycji w pierwszej kolejności rolnicy korzystają ze środków własnych, następnie kredytów preferencyjnych, środków unijnych, kredytów komercyjnych, pożyczek i leasingu. Tak więc pomimo "wysychania" źródła unijnych środków, nie powinno być z tym najgorzej.

Farmer: A co będzie po 2013 r.? Chodzi mi o nową perspektywę budżetową, której niestety jeszcze nie znamy i tak naprawdę nawet nie wiadomo, czy ją prędko poznamy?

S.D.: Z informacji, które płyną z Brukseli, w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014- 2020 UE chce zachować jak najwyższy poziom środków na programy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Dyskusje są przede wszystkim w kontekście przesunięcia środków na innowacje, na ekologię oraz inne programy, natomiast wydaje się, że polityka spójności jest po bezpiecznej stronie i nie będzie cięć. Pomimo to sądzę, że rok 2014 będzie trudny w tym obszarze. Dynamika będzie spadać.

Wiąże się to z tym, że nowy budżet lub roczne prowizorium budżetowe, jeżeli państwa członkowskie nie dogadają się w sprawie budżetu na kolejne siedem lat, spowoduje zmiany związane z dystrybucją tych pieniędzy. Być może będą nowe elementy związane np. z ekologią, oszczędnością energii. To może wpłynąć w początkowym okresie na mniejszą ich dostępność. Będzie to wynikało przede wszystkim z barier administracyjnych i biurokratycznych.

Jeżeli zmieni się program, być może będą wymagane nowe dokumenty, nowe wnioski, zarówno po stronie Polskiej, jak i Unii Europejskiej. Rolnik też musi się dopasować do nowych czy też zmienionych wymagań. Myślę więc, że dystrybucja tych środków będzie następowała w 2014 r. bardzo powoli. Dopiero rok 2015 i kolejne lata, kiedy rolnicy nauczą się, jak należy wypełniać wnioski, jakie są programy, czym różnią się od starych, będą latami kolejnego wzrostu. Wracając do perspektywy budżetowej Unii - trzeba pamiętać, że rynek maszyn rolniczych w Polsce jest na trzeciej pozycji w Europie, za Francją i Niemcami, czasami wyprzedzają nas Włochy. Więc polityka wspierania rolnictwa jest dla nas bardzo ważna, a ponieważ przed nami są wspomniane Francja i Niemcy, zapewnia to nam też silne biznesowe wsparcie, ponieważ w większości maszyny rolnicze produkowane są w tych państwach. Maszyny z tzw. wyższej półki, chętnie kupowane w Polsce, pochodzą głównie z tych dwóch państw i Włoch. Tak więc w dużej mierze środki pomocowe wracają do tych krajów. Dlatego im też zależy na utrzymaniu dotychczasowej polityki w tym segmencie, ponieważ tworzy się w pewnym sensie zamknięte koło obiegu pieniędzy.

Farmer: Wracając do EFL-u. Jak rozwiązane są sprawy organizacyjne w kontekście obsługi rolnictwa?

S.D.: Od 1,5 roku funkcjonuje wyodrębniony Departament Sprzedaży Agro, którego jestem szefem. Spośród 300 doradców Europejskiego Funduszu Leasingowego 20 dedykowano wyłącznie do obsługi segmentu Agro. Ważne jest również to, że nasza firma koncentruje się na pracy z dostawcami - dilerami.

Pomagamy im rozwijać działalność poprzez chociażby finansowanie utrzymywania stoku maszyn rolniczych.

Z kolei rolnik zamawiając u nich sprzęt, otrzymuje od nas ofertę sfinansowania zakupu konkretnej maszyny. Rolnik może skorzystać również z infolinii i interaktywnej strony internetowej, gdzie może złożyć zapytanie czy zainteresowanie ofertą i w ciągu 24 godz. otrzymuje odpowiedź. Nasz doradca nawiązuje kontakt telefoniczny, umawia się, jedzie do gospodarstwa. Na miejscu sporządzana jest oferta zgodnie z tym, jakie są oczekiwania rolnika. Ważnym elementem jest dopasowanie wysokości i częstotliwości rat, o których wspominałem wcześniej. Nasz doradca jest swego rodzaju doradcą finansowym, który na podstawie wywiadu z rolnikiem proponuje najlepsze dla niego rozwiązanie.

Farmer: Na jakie elementy powinien zwrócić uwagę rolnik, szukając korzystnej oferty finansowania zakupu maszyny rolniczej?

S.D.: Rolnicy często pytając o ofertę finansową, formułują to w ten sposób: "na jaki to będzie procent?". Ja odpowiadam: na korzystny procent, ponieważ na tak postawione pytanie trudno jest znaleźć właściwą odpowiedź.

Rolnicy często porównują kilka ofert konkurencyjnych firm, koncentrując się głównie na sumie spłat. Ja uczulam, aby zwracać uwagę na walutę - może to być istotne ryzyko podniesienia kosztu, po drugie na czas trwania umowy, po trzecie na wysokość wpłaty własnej jeżeli występuje, po czwarte na harmonogram spłat - czy jest standardowy miesięczny, kwartalny czy też sezonowy, gdzie wysokość i częstotliwość rat może się znacznie różnić i bardziej odpowiadać. Należy zwrócić uwagę na te wszystkie elementy, aby dobrze ocenić ofertę finansową. Ważne też jest zwrócenie uwagi na opłaty dodatkowe.

Często się zdarza, że nie zauważamy ich w umowie, a później jesteśmy zaskoczeni potrąceniem prowizji np. za sporządzenie oferty czy udostępnienie środków. Jeszcze raz więc uczulam rolników o dokładne porównywanie ofert finansowych, zwracanie uwagi na te wszystkie elementy, które wymieniłem, i o dużą rozwagę przy podejmowaniu decyzji o kredytowaniu.

Lepiej wszystko dwa razy przemyśleć niż popełnić jakiś błąd.