Inicjatywa EBOiR skierowana do małych i średnich firm oraz rolników wystartowała w Polsce 21 miesięcy temu. Jej celem jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP.  Jest to o tyle istotne, że w ramach przestawionych przez Unię Europejską planów, zużycie energii pierwotnej w Europie powinno zostać zredukowane o 20% do 2020 r.

- Polscy przedsiębiorcy, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, dostrzegają zagrożenia płynące z rosnących cen energii i chętnie modernizują swoje firmy inwestując w nowoczesne rozwiązania ograniczające zużycie energii. Na przestrzeni niemal dwóch lat pomogliśmy sfinansować 440 tego typu projektów, a kolejnych 400 jest w trakcie realizacji bądż w fazie planowania. Łączna wartość zrealizowanych przedsięwziąć przekroczyła 50 milionów euro, a na kolejnych 40 milionów umowy kredytu bądź leasingu zostaną podpisane w najbliższym czasie. Średni okres zwrotu z wszystkich zrealizowanych dotychczas inwestycji  oscyluje wokół 3-4 lat – komentuje Małgorzata Kotańska, kierownik projektu PolSEFF. -  Największa inwestycja zrealizowana do tej pory
w ramach programu opiewała na kwotę 900 tys. euro i pozwoliła stworzyć nową linię produkcyjną
w firmie wytwarzającej opakowania foliowe
– dodaje Małgorzata Kotańska.

Największe zainteresowanie środkami finansowymi EBOiR do tej pory obserwujemy wśród przedsiębiorców z sektora rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności, którzy stanowią co drugi zrealizowany projekt w ramach PolSEFF. Na drugim miejscu znalazły się firmy działające w ramach branży przetwórstwa przemysłowego, których inwestycje stanowią 24% wśród wszystkich zrealizowanych przez ostatnie 21 miesięcy. Przeszło co dziesiąty projekt (11%) realizowany był w sektorze handlu hurtowego.

- Spośród wszystkich projektów zrealizowanych w ramach PolSEFF większość zostało sfinansowanych poprzez leasing, a pozostałe przeprowadzono w ramach standardowych umów kredytowych. Leasing dotyczył najczęściej zakupu maszyn, podczas gdy kredyty z reguły dotyczyły kompleksowych inwestycji, których komponenty są niezbywalne jak np. materiały izolacyjne do termomodernizacji budynków – zauważa Tomasz Ziółkowski, ekspert ds. marketingu programu PolSEFF.

Ze względu na duży sukces realizacji programu PolSEFF, EBOiR przyzna nagrody za najlepsze projekty inwestycyjne. Wyróżnienia zostaną wręczone w drugiej połowie listopada podczas uroczystej gali. PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową  o wartości €150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych: Bank Millennium, Millennium Leasing, Bank BGŻ, BNP Paribas, BNP Paribas Leasing Solutions, BZ WBK Finanse & Leasing.

Poza Polską, EBOiR prowadzi podobne programy także w innych państwach Środkowo-wschodniej Europy, m.in. w Bułgarii, Słowacji, Rosji, Mołdawii, na Ukrainie oraz Bałkanach.