Odpowiadając na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Draus, minister rolnictwa i rozwoju wsi wyraził zgodę na uruchomienie linii kredytów klęskowych dla 54 rolników z terenu gminy Mielec i Radomyśl Wielki.

Właściciele gospodarstw, w których komisje gminne oszacowały straty, mogą składać wnioski w bankach o udzielenie kredytu obrotowego na sfinansowanie kosztów odtworzenia produkcji rolnej w swoich gospodarstwach.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojwódzki