- W projekcie proponuje się, aby rolnicy mogli nadal  przez określony czas korzystać z uprawnienia przejścia na wcześniejszą emeryturę - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, prezentując w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Zgodnie z obecnym stanem prawnym rolnik, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, ma prawo do emerytury po osiągnięciu 55 lat życia w przypadku kobiet i 60 lat życia w przypadku mężczyzn, jeżeli podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. W projekcie proponuje się, aby z tego uprawnienia mogli skorzystać ci rolnicy, którzy wymagane warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r. Projekt wprowadza zatem 5-letni okres przejściowy umożliwiający skorzystanie z wcześniejszej emerytury dla rolników.

Minister zapowiedział też przygotowanie ustawy wspierającej rodzicielstwo, która będzie uwzględniać możliwość zawieszenia działalności gospodarczej do trzech lat na okres wychowania każdego dziecka, „w tym czasie budżet państwa będzie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS od podstawy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia na warunkach analogicznych do warunków osób zatrudnionych”.

- W przypadku ubezpieczonych w KRUS przez okres trzech lat na każde dziecko budżet państwa opłaci składki na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS na warunkach analogicznych do warunków osób zatrudnionych.

Podobne rozwiązanie rząd przewiduje dla osób w ogóle dotąd nieubezpieczonych: - W przypadku pozostałych osób, nieubezpieczonych na ich wniosek budżet państwa opłaci przez okres trzech lat na każde dziecko składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy 75 proc. płacy minimalnej zgodnie z wyborem wnioskodawcy do ZUS albo do KRUS.