Branża rolnicza od wielu lat rozwija się bardzo dynamicznie, ale ogromny popyt na sprzęt i maszyny rolnicze, który obserwujemy w ostatnich miesiącach, zaskoczył zarówno producentów jak i nas, firmy finansujące. W I kw. tego roku sfinansowaliśmy ponad 300 ciągników rolniczych, a więc więcej niż w całym pierwszym półroczu ubiegłego roku – mówi Szymon Stryjski z BZ WBK Finanse & Leasing, firmy specjalizującej się w finansowaniu maszyn rolniczych.

Z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wynika, że w I kw. 2010 r. wyniki w segmencie rolnictwa przedstawiają się bardzo dobrze – w ciągu trzech miesięcy firmy leasingowe sfinansowały sprzęt rolniczy o łącznej wartości 232 ml zł, czyli tyle, ile w całym 2006 r. W ubiegłym roku wartość maszyn i urządzeń rolniczych sfinansowanych przy pomocy pożyczek oraz leasingu wyniosła ok. 1,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była o 200 mln zł niższa. Mimo dekoniunktury gospodarczej, segment ten odnotował (jako jeden z nielicznych) dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

Firma BZ WBK Finanse & Leasing w finansowanie rolnictwa zaangażowana jest od 2004 roku. Rolnictwo zawsze było branżą, na którą stawialiśmy: zarówno poprzez specjalnie dedykowaną ofertę dla rolnictwa, jak i wysoką jakość obsługi. Doskonała 92% dynamika wzrostu i nasze pierwsze miejsce w segmencie w I kw. 2010 r. to głównie zasługa ścisłej współpracy z firmą Zetor Polska w ramach programu finansowania fabrycznego ZETOR Finance – mówi Szymon Stryjski.

Produktem, z którego klienci BZ WBK Finanse & Leasing korzystają najczęściej (aktualnie 90% ogółu produktów sprzedawanych rolnikom) jest pożyczka dedykowana branży rolniczej i uwzględniająca jej specyfikę, m.in. sezonowość, dotacje czy swobodę wyboru dostawcy. Została ona przygotowana na potrzeby rolników chcących skorzystać z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce na lata 2007-2013.

Nasza pożyczka oraz leasing umożliwiają finansowanie większości maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwie, ale przewagą pożyczki jest łatwiejsza forma uzyskania dotacji unijnych – dodaje Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej.

Pozytywne wyniki po I kw. 2010 r. sektor rolniczy zawdzięcza między innymi silnemu wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do tej pory wypłaciła ok. 20 tys. beneficjentom ponad 2 mld zł – dodaje Stryjski. Większość tych pieniędzy zostało przeznaczonych na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Źródło: farmer.pl