Jak podała Olga Wawerska-Łyko z wydziału infrastruktury i nieruchomości opolskiego urzędu wojewódzkiego, opolskich rolników dotknęły w tym roku dwa niekorzystne zjawiska atmosferyczne: wymarznięcia i gradobicie.

Wymarznięcia z początku roku 2012 w ponad 1140 gospodarstwach rolnych województwa opolskiego spowodowały straty ponad 30 proc. średniej produkcji rolnej. Powołane przez wojewodę komisje oszacowały powierzchnię strat w regionie - wynikających z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - na ponad 39 tys. hektarów, a całkowitą wartość strat na prawie 58,9 mln zł.

Nie wszyscy rolnicy zdecydowali się ubiegać o kredyt. Olga Wawerska-Łyko powiedziała, że kwota kredytów, o którą zawnioskowało 897 poszkodowanych rolników, to prawie 54 mln 138 tys. zł.

- Wojewoda opolski w czerwcu i sierpniu wystąpił do ministerstwa rolnictwa o uruchomienie dwóch kolejnych transz linii kredytowych dla poszkodowanych rolników. Takie linie zostały już uruchomione. Ilu rolników z nich skorzystało - takich danych nie gromadzimy - zastrzegła.

W trakcie szacowania strat ministerstwo rolnictwa zmieniło jedno z kryteriów na korzystniejsze dla rolników, przez co zwiększyła się liczba uprawnionych do ubiegania się o kredyty preferencyjne.

- Po tej zmianie kryteriów o kolejne 25 mln 675 tysięcy złotych zwiększyła się kwota kredytów, o które zamierzają wnioskować opolscy rolnicy - dodała Olga Wawerska-Łyko. W związku z tym wojewoda opolski wystąpił w listopadzie z wnioskiem o uruchomienie dodatkowej linii kredytowej.

Z kolei w lipcowym gradobiciu straty wynoszące powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej poniosło 150 gospodarstw rolnych w woj. opolskim. Straty oszacowano na ponad 6 mln zł.

- Kwota kredytów, o które starać się będzie 97 gospodarzy na pokrycie strat w uprawach, ale też sprzęcie rolniczym, wyniesie ponad 5 mln 417 tys. zł - poinformowała Wawerska-Łyko. Poinformowała, że wniosek o uruchomienie tej linii kredytowej wojewoda wysłał do ministra rolnictwa pod koniec września. Jeszcze nie ma decyzji o uruchomieniu linii.

Jak poinformował Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 9 listopada minister wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji dla 33 158 producentów rolnych w całym kraju, w których gospodarstwach niekorzystne zjawiska atmosferyczne (m.in. gradobicia czy wymarznięcia) spowodowały szkody na ponad 1 mld 179 mln zł, w tym dla 28,5 tys. rolników dotkniętych wymarznięciami na kwotę ponad 943 mln zł.

Mamiński dodał, że rolnicy, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 5 proc. liczby zwierząt gospodarskich mogą liczyć na oprocentowanie kredytów bankowych wynoszące 1,5 proc. w skali roku. Dla nieubezpieczonych oprocentowanie tych kredytów wynosi 4,3 proc. w skali roku.

Do 25 listopada br. również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o pomoc na "przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych".

O przyznanie takiej pomocy mogą starać się rolnicy, u których wysokość szkód przekroczyła 30 proc. średniej produkcji z ostatnich trzech lat, a straty w budynkach, sprzęcie czy plantacjach przekroczyły 10 tys. zł w danym roku kalendarzowym. Obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie.

- Do tej pory nie wpłynął do opolskiego oddziału ARiMR żaden wniosek w ramach tego działania - potwierdził dziś Marcin Urban z opolskiego ARiMR.