Na koniec I kwartału 2011 r. KRUS odnotował takich osób 75 811. Rok wcześniej było ich 72861.

Najwięcej rolników prowadziło działalność pozarolniczą na początku 2004 roku – 115 181.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik może podlegać po rozpoczęciu gospodarczej działalności pozarolniczej ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli podlegał temu ubezpieczeniu przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu takiej działalności.