Zarządzanie ryzykiem  zostało uwzględnione w WPR 2014-2020 – zapewnił minister Stanisław Kalemba, pytany o to podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Jest taka możliwość, że 65 proc. środków na ubezpieczenia pochodzi łącznie z budżetu UE i budżetu krajowego i 35 proc. (płacą) rolnicy – wyjaśnił minister. – Takie propozycje są, będziemy to analizowali i uważam, że warto w te ubezpieczenia, w ten system wejść, bo to jest jednak ważny problem,  ale sprawa ubezpieczeń nie tylko u nas napotyka na duże trudności, ale i w większości państw Unii Europejskiej.

Obecnie dopłata do składki płaconej przez rolnika wynosi 50 proc.