PRZEGLĄD PRASY: Nowe przepisy mają zachęcać rolników oraz firmy ubezpieczeniowe do zawierania umów chroniących przed skutkami klęsk żywiołowych, które w ostatnich latach nie omijają polskich wsi.

Po wejściu w życie ustawy, gospodarz będzie zobowiązany do zawarcia umowy z ubezpieczycielem przynajmniej na połowę powierzchni swoich upraw, od ryzyka wystąpienia: powodzi, gradu, przezimowania, przymrozków wiosennych i suszy. W przypadku nie spełnienia przepisu w danym roku, rolnik będzie musiał zapłacić karę w wysokości 2 euro za każdy hektar. Kary nie będą egzekwowane jeżeli firmy ubezpieczeniowe negatywnie podejdą do zawierania a nimi umów ubezpieczenia płodów od skutków suszy, lub gdy ministerstwo nie podpisze z firmami takiej umowy.
Dopłaty z tego tytułu będą otrzymywać agencje ubezpieczeniowe, które zawrą odpowiednie umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Nowe Wiadomości Wałbrzyskie