Z 60 mln zł, tylko 22,6 mln zł zostało przeznaczonych na nowo udzielone kredyty preferencyjne. Reszta ma pokryć zobowiązania z poprzednich lat.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR są częścią pomocy krajowej dla rolnictwa, która jest realizowana z budżetu krajowego. W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające z umów kredytów preferencyjnych udzielonych do dnia 30 kwietnia 2007 r. Teraz będzie mogła dofinansować nowe kredyty, jednak na nie przeznaczone są o wiele mniejsze fundusze niż na kredyty "zaległe". Dlatego rolnicy planujący pożyczki powinni się pośpieszyć, jeżeli liczą na dofinansowanie z Agencji. 

Tegoroczna akcja kredytowa, do której dopłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to około 1 mld zł. W ub. r. ARiMR na dopłaty do zaciąganych przez rolników kredytów miała o wiele większe środki. W sumie, z dopłatami Agencji, rolnicy pożyczyli do tej pory w bankach 3,2 mld zł.

W bankach, które podpisały umowy z ARiMR farmer.pl dowiedział się, jak wygląda tegoroczny podział środków:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - 31 proc. - 7 mln zł
  • Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. - 26 proc. - 5,8 mln zł
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. - 20 proc. - 4,5 mln zł
  • SGB GBW S.A. - 18 proc. - 4,1 mln zł
  • Bank BPH Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK S.A., Bank PKO S.A. - w sumie 5 proc. - 1,1 mln zł

Źródło: Farmer.pl