Począwszy od 29 marca br., całkowita kwota kredytu udzielonego na sezonowe prace polowe wzrósł do 105,66 mld rubli (1 rubel = 0,0594 zł, NBP 2018-04-03), czyli 30,16 proc. więcej niż w tym samym terminie w ubiegłym roku.

Najwięcej pożyczek, bo udzielił JSC "Rosselkhozbank"  95.82 mld rubli (+ 35.41 proc.), a PJSC "Sbierbank Rosji" - 9,83 mld rubli (-5,53 proc.).

Dla porównania: w całym 2017 r. przedsiębiorstwom i organizacjom agrobiznesu na sezonowe prace polowe zostały przyznane kredyty w kwocie 317,02 mld rubli, w tym z JSC „Rosselkhozbanku” – 270,87 mld rubli, a z PJSC „Sbierbanku Rosji” 46, 15 mld rubli.