Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2014 r. wyniosło 3.895 zł 31 gr.

Kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent od 1 czerwca 2014 r. wynoszą:

- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.726 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)

- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.063 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).