• Rusza jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych.
  • Ubezpieczenia oferowane są z dopłatą budżetu państwa w wysokości 65%.
  • Ile towarzystw ubezpieczeniowych stosuje dopłaty do ubezpieczenia upraw?
  • Warto zwracać na szczegóły w ofertach firm. Są bowiem różnice w kilku kwestiach.

Długo była obawa o to, że kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021 będzie niska i niewystarczająca dla wszystkich zainteresowanych. Ostatecznie została ona zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln zł. Jak zapewnia MRiRW - wszyscy chętni rolnicy będą mogli się ubezpieczyć.

Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu Państwa można zawrzeć z siedmioma zakładami ubezpieczeń:

• Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
• Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
• Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Interrisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
• Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,
• VH Oddział w Polsce,
• TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
• Concordii Polska Grupa Generali.

Prześledźmy kilka firm, zajmujących się ubezpieczeniem upraw rolnych, które ogłosiły otwarcie jesiennego sezonu ubezpieczeń rolnych:

Generali Agro (Concordia)

4 października Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. W tym sezonie, po raz pierwszy w historii, ubezpieczenia rolne będą oferowane pod marką Generali Agro. Połączenie Concordii z Generali nastąpiło z końcem lipca br.

Nowością w ofercie GeneraliAgro jest klauzula, która rozszerza ryzyko wiosennych przymrozków w ten sposób że, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się już od momentu zasiewu lub wysadzenia rozsady, jednak nie wcześniej niż od 21 marca i kończy się nie później niż 30 czerwca w roku zbiorów. Ta klauzula dostępna jest w pakietach zawierających ryzyka ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

W przypadku szkód całkowitych, które wystąpiły przed 15 kwietnia, wielkość szkody określa się w sposób ryczałtowy w wysokości 15% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola. Dodatkowo w ramach tej klauzuli, do 100% sumy ubezpieczenia Generali Agro rozszerza odpowiedzialność w ryzyku gradobicia oraz wiosennych przymrozków.

- Takie rozszerzenie jest ważne dla rolnika, gdyż ryzyko wiosennych przymrozków coraz częściej występuje już we wczesnych okresach wegetacji roślin i może powodować straty w plonie już od początku wiosennej wegetacji - wyjaśnia Krzysztof Mrówka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

Jak podaje firma w jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochronie ubezpieczeniowej będą podlegać uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima) oraz uprawy rzepaku ozimego.

Najpopularniejsza ochrona uwzględnia ryzyko gradu, ujemnych skutków przezimowania czy przymrozków wiosennych. Najszerszy pakiet obejmuje dodatkowo ryzyko deszczu nawalnego i huraganu. W opcji minimum można ubezpieczyć uprawy tylko od ryzyka gradu.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych dostępne będzie w następujących pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz
    nawalny, huragan 

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania w ww. pakietach
oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15%
sumy ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia do 25% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie rzepaku ozimego dla danego Ubezpieczającego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych. Łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw na polisie.

Generali Agro daje możliwości włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy w odniesieniu do zbóż ozimych, ubezpieczonych w sezonie jesiennym 2021. Ubezpieczenie ryzyka suszy będzie dostępne wyłącznie dla polis, na których przynajmniej jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w ramach Geoportalu. Umowy dodatkowe dotyczące ryzyka suszy oferowane będą w okresie luty/marzec 2022. Suma ubezpieczenia w ryzyku suszy będzie tożsama z sumą ubezpieczenia w pakiecie zimowym.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

4 października rusza również sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw w PZU.

Jak czytamy na stronie firmy: – Tegoroczny limit środków przeznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopłaty jest bardzo wysoki, naszym zdaniem zagwarantuje możliwość skorzystania z dopłat wszystkim zainteresowanym. W połączeniu z możliwością rozłożenia składki na raty bez żadnych dodatkowych opłat lub przesunięciem terminu płatności raty składki po żniwach tworzy to komfortowe i elastyczne warunki finansowe dla producentów rolnych, chcących ubezpieczyć swoje uprawy w PZU – mówi Paweł Ochmański, dyrektor biura produktów detalicznych i MSP PZU.

Klienci PZU mogą wybrać ochronę przed pojedynczymi ryzykami lub skorzystać z pakietów chroniących kompleksowo. Dla roślin ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest Pakiet Jesień. Obejmuje on ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania w trzech wariantach do wyboru: z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%, który dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia 2022 roku. Ponadto dla upraw zbóż ozimych i rzepaku PZU oferuje Pakiet 5 ryzyk, chroniący przed huraganem, deszczem nawalnym, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi i lawiną, a także ubezpieczenie przed suszą i ogniem.

Na specjalne zniżki przy zawieraniu ochrony z Pakietem Jesień mogą liczyć rolnicy posiadający w PZU ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tym roku PZU przygotował też ofertę na ubezpieczenie rzepaku ozimego dla odmian zalecanych przez COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych).

VH Oddział w Polsce

Najwcześniej bo już od 1 października rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy w VH Polska.

W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.
Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

• grad;
• grad, ujemne skutki przezimowania;
• grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
• grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% lub 25% sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca. Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan firma deklaruje, że odpowiada za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosując również udziałów własnych.