Już 8 kwietnia 2020 r. poinformowano o unijnej zgodzie na pomoc zadłużonym gospodarstwom.

Niestety wciąż nie mamy informacji na temat szczegółów tej pomocy, o co prosiliśmy w MRiRW już dawno.

Więcej: Będzie pomoc dla zadłużonych gospodarstw

Odpowiadając na interpelację poselską, Ministerstwo Rolnictwa 24 kwietnia zapewniło, że uruchomienie pomocy nastąpi „w najbliższych dniach”.

„W najbliższych dniach uruchomione zostaną, na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33):

-  bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- pożyczki na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” – podał minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki.

Jak dodał minister, warunkiem uzyskania powyższych form pomocy będzie m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Kredyty na restrukturyzację zadłużenia będą udzielane przez banki, które zawrą umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto minister poinformował,  że prowadzone są działania w zakresie wprowadzenia nowych instrumentów finansowych, mających na celu zapewnienie płynności finansowej producentom rolnym, poprzez m.in. udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów obrotowych.

Jak dodał minister, producenci rolni mogą również ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów, udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej o zasadach pomocy wynikających z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia:

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw będzie... jak będzie

Zadłużeni rolnicy nie doczekają się pomocy?

Zadłużone gospodarstwa pozostają bez pomocy