Wnioski kredytowe można składać w następujących bankach współpracujących z ARiMR:

    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

    SGB Bank S.A.

    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

    Bank Zachodni WBK S.A.

    ING Bank Śląski S.A.

    Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

   na zakup gruntów rolnych (nKZ),

    na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),

    na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),

    na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),

    na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),

    dla młodych rolników (nMR),

    dla grup producentów rolnych (nGP).