Niespełna 2 proc. mniej składek na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2012 r. niż za grudzień 2011 r. przekazała KRUS do NFZ.

Przypomnijmy – od lutego 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące opłacania składki zdrowotnej przez rolników. Za tych, którzy mają mniej niż 6 ha składkę opłaca budżet państwa, pozostali płacą 1 zł od ha miesięcznie za każdą ubezpieczoną osobę. Nadal indywidualnie opłacają składkę rolnicy prowadzący działy specjalne. Przepisy obowiązujące od 1 lutego 2012 r przewidują, że KRUS będzie wpłacała do NFZ miesięczną składkę w kwocie 155.167,00 tys. zł – i tak się dzieje.

Składka przekazywana przez KRUS za rolników i domowników w końcu 2012 r. w stosunku do grudnia 2011 roku nieznacznie spadła – w  grudniu 2012 r. wyniosła 155 167,0 tys. zł, za rok poprzedni była nawet o 0,2 tys. wyższa.

Wzrosła natomiast o 4,79 proc. składka odprowadzana za emerytów i rencistów: w grudniu 2011 wynosiła 103 922,2 tys. zł, w grudniu 2012 – 108 897,8 tys. zł.

Działy specjalne zapłaciły 2,66 proc więcej z tytułu składki zdrowotnej:  2364,6 tys. zł w grudniu 2012, wobec 2303,3 tys. zł za grudzień 2011 r.

Ogółem KRUS przekazała w grudniu 2012 r. składki zdrowotne w wysokości 266 429,4 tys. zł, wobec 261 392,7 tys. zł rok wcześniej.

Za cały 2012 r. ogółem składki przekazane przez KRUS wyniosły 3 205 142,7 tys. zł.

Wcześniej NIK podała, że NFZ wyliczyła wpływy z tego tytułu na 3.852,9 mln zł w 2009 r. i 3.153,9 mln zł w 2010 r. Świadczenia  dla osób ubezpieczonych w KRUS były wyższe niż wpływy. „Transfery z KRUS nie pokrywają więc wszystkich kosztów NFZ związanych ze świadczeniami dla ubezpieczonych w KRUS” – podała NIK.