Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

- Proste wydawałoby się tutaj podjęcie decyzji – wydłużenie okresu obowiązywania o dalsze 12 miesięcy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. mówił sprawozdawca komisji poseł Piotr Walkowski. -  Jeśli coś jest tak proste, to są pewne wątpliwości. Praktycznie wszyscy członkowie komisji zwracali uwagę na późne dostarczenie materiałów, druk sejmowy nr 919 z 22 listopada, więc praktycznie na najbliższym posiedzeniu zajęliśmy się procedowaniem. Również kwestia, powiedziałbym, konieczności wprowadzenia tych zasad od 1 stycznia powoduje, że jest to robione na szybko, jak to się mówi popularnie, leciutko na zapalenie płuc. Nieprzyjęcie tej ustawy może bowiem spowodować, że z dniem 1 stycznia system ubezpieczeń zdrowotnych rolników może nie zadziałać i w tym momencie pomoc udzielana rolnikom i członkom ich rodzin w zakładach opieki medycznej z tzw. ubezpieczeniem może stać pod znakiem zapytania.

W dyskusji nie zgłoszono poprawek, choć wiele poruszanych kwestii wskazuje, że można mówić nawet o niekonstytucyjności uregulowania.

Głosowało 441 posłów. Za oddało głos 266 posłów, przeciwnego zdania było 154 posłów, przy 21 głosach wstrzymujących się.

Teraz ustawą zajmie się Senat.