Nierówne systemy ubezpieczenia dla rolników i osób zatrudnionych to w efekcie także nierówna pomoc w opłacaniu składek. Podczas gdy przedsiębiorcom obecnie oferuje się pomoc w postaci umorzenia składek ZUS, to o składkach KRUS jest dziwnie cicho.

Co więcej: nawet niepełnosprawni rolnicy od dwóch lat nie otrzymują takiej pomocy – chociaż im przysługuje.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników opłacone składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe. Z refundacji wyłączone są: składka zdrowotna i składki finansowane ze środków publicznych.

To – w zasadzie.

- Drugi rok nie otrzymałam refundacji składki KRUS za czwarty kwartał - mówi czytelniczka. – I ja, i mąż jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i przysługuje nam refundacja. Co z tego, jak pod koniec roku nie ma limitu de minimis i pomoc przepada. W ten sposób ok. 400 zł za jedną osobę co roku mi przepada.

Czy tak być musi?

„PFRON refunduje składkę na KRUS. W latach 2018 i 2019 refundacji za czwarty kwartał nie było z powodu braku limitu de minimis. To jedyna pomoc dla rolników, jaką oferuje PFRON. Czy są plany zmiany przepisów, aby ta pomoc była zagwarantowana? Czy za lata poprzednie możliwe jest jeszcze wyrównanie tych składek?” – taki zestaw pytań skierowaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa, a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, KRUS i PFRON.

Niestety ani KRUS, ani PFRON nie poczuwa się do zainteresowania tą sytuacją.

„Organem właściwym w sprawie udzielania tej pomocy jest PFRON i pytania dotyczące możliwości wyrównania refundacji tych składek za czwarty kwartał 2018 i 2019 roku prosimy kierować bezpośrednio do tej instytucji. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy informacji na temat planów wprowadzenia zmian w ww. przepisach” – podaje Teresa O'Neill, wicedyrektor i rzecznik prasowy KRUS. 

Ale PFRON też nic nie wie o możliwości zaradzenia tej sytuacji.

„PFRON informuje, iż właściwym organem do inicjowania i opracowywania zmian aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Fundusz w trakcie spotkań roboczych wskazuje, które z przepisów mogą wymagać zmiany i opiniuje przygotowane projekty zmian w ustawie o rehabilitacji (…) lub innych aktach prawnych, mających wpływ na proces ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż konieczność zmiany przepisów w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie - wypłacanej przez PFRON w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - została zgłoszona przez Fundusz do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. Kwestia ta aktualnie jest przedmiotem rozważań BON” – poinformował Michał Plewka, rzecznik prasowy PFRON.

Jak długo mogą trwać takie „rozważania”? Nie wiadomo, tak jak nie wiadomo, czy informacji udzielą MRiRW oraz MRPiPS - a jak udzielą, to do kogo odeślą…

Czytaj też:

Jaki zasiłek chorobowy dla rolnika?

Przedsiębiorcy otrzymują miliardy złotych z tytułu pomocy publicznej

Czy rolnik pracuje?