Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 29 lutego 2012 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II i III kwartał 2012 r. została ustalona w wysokości  42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Kasa informuje, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2012 r. emerytury podstawowej (wynoszącej 799,18 zł), tj. 80,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

   - 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 96,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

   - 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

   - 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 288,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

   - 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 384,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych..