1, 862 mld zł – to nowy tzw. mały ryczałt, który odprowadzać będzie KRUS do NFZ w na leczenie rolników. Do tej pory składka na opiekę zdrowotną liczona była od ceny kwintala żyta. 

Na takich uregulowaniach prawnych NFZ straci w 2011 roku  nawet kilkaset milionów złotych. Wpływ na ogromne straty w funduszu ma przede wszystkim cena za kwintal żyta, która w tym roku osiągnęła rekordowy wskaźnik 80 zł. Ryczał wpłacany do NFZ ma z kolei za podstawę 37 zł za kwintal żyta, co znacznie osłabia budżet i tak zadłużonego funduszu. 

Nowe przepisy zostały wprowadzone „po cichu” i nie zostały zaopiniowane przez zainteresowane podmioty.  Zarówno sejmowa komisja zdrowia, jak i NFZ projektu ustawy nie opiniowały. Jedynie komisja finansów wiedziała o nowych założeniach. W okresie od stycznia do marca br. do NFZ z KRUS wpłynęło dotychczas ponad 784 mln zł.