Wydatki na emerytury i renty wypłacane przez KRUS finansowane są zarówno z funduszu emerytalno-rentowego jak i z budżetu państwa (renty inwalidów wojennych, wojskowych i osób represjonowanych) i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmując powyższe założenia, w KRUS wyliczono, iż w grudniu 2012 r. pobierało świadczenia emerytalno-rentowe 1 269,1 tys. osób, tj. 0,18  proc. mniej niż w miesiącu poprzednim (w grudniu 2011 było to 1307,8 tys. osób). Na świadczenia te wydatkowano w grudniu ub. r. kwotę 1 343 538,7 tys. zł, o 0,32  proc.  mniej niż w listopadzie 2012 roku.

Spadła też liczba zasiłków pogrzebowych wypłacanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego. W listopadzie 2012 r. było ich 4726, w grudniu – 4081, a rok wcześniej 4648.