Decyzją ministra finansów dokonano przesunięć w budżecie ARiMR i ruszyła procedura przyznawania kredytów preferencyjnych – poinformował wiceminister Kazimierz Plocke podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie Henryk Kowalczyk i Romuald Ajchler podnosili, że środki nie są wciąż dostępne dla rolników.

Poseł Masłowska pytała, kiedy środki będą dostępne w bankach.

Spodziewałem się pochwały – skwitował wiceminister te uwagi. – Transza 2 mld to są nowe środki. Limity zostały przesłane, pieniądze są podzielone między banki. Minister rolnictwa nie nadzoruje tego procesu, ale na jutro przygotuje informację, w jakich bankach są już dostępne środki.