Pomoc w formie znacznego obniżenia oprocentowania inwestycyjnych kredytów klęskowych do wysokości 0,1 proc. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie jest przedłożona Radzie Ministrów.

O tak oprocentowane kredyty klęskowe będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy się ubezpieczyli. Dotychczas płacili oni 2 proc. oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, a nieubezpieczeni - 3,8 proc. Różnica wynika z konieczności stosowania przepisów Unii Europejskiej o wyższej pomocy publicznej dla osób ubezpieczonych niż nieubezpieczonych i zachęcania tych ostatnich do wykupu polis.

Do ubiegania się o kredyt inwestycyjny wystarczą ustalenia komisji szacujących straty, powstałe w wyniku powodzi czy innych klęsk żywiołowych. Spośród 69 tys. gospodarstw, w których straty wyliczono, 40 tysięcy ubiega się o kredyt na wznowienie produkcji. Straty oceniane są na ponad miliard zł.

Inną forma pomocy dla powodzian jest dotacja na odbudowę produkcji rolnej, wypłacana przez Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalnie można otrzymać 300 tysięcy złotych i zwrot 90 procent kosztów kwalifikowanych. Pieniądze powinny być wykorzystane na odbudowę budynków gospodarczych, zakup zwierząt, maszyn oraz odtworzenie plantacji. Dotacja nie dotyczy odbudowy budynków mieszkalnych.

Poszkodowani przez powódź, mogą od dziś składać w tej sprawie wnioski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmowała przez 30 dni roboczych od uruchomienia naboru w oddziałach regionalnych.

Rolnicy otrzymają pieniądze po realizacji inwestycji. Z dotacji będą mogli skorzystać zarówno rolnicy indywidualni, jak i spółki posiadające gospodarstwa rolne. Warunek podstawowy to minimum 30 procent szkód w uprawach i nie mniej niż 10 tysięcy złotych strat w środkach trwałych. Rolnicy, którym komisje nie oszacowały tych strat, powinni niezwłocznie zgłosić się do urzędów gmin -dodaje Szelągowska. Będzie można wówczas ponownie zaprosić te same komisje w celu doszacowania szkód.

Jeżeli rolnik zamierza starać się o dotację z puli 400 mln zł na odtworzenie produkcji rolnej, to nie nie może już uzyskać niskooprocentowanego kredytu klęskowego. Ta pomoc wzajemnie się wyklucza.

Źródło: farmer.pl