Rolnicy planujący inwestycje mogą ubiegać się zarówno o unijne dotacje, jak i o kredyty preferencyjne. Nie można jednak korzystać z obu tych możliwości przy realizacji jednej inwestycji. Pomoc publiczna może pochodzić bowiem tylko z jednego źródła (unijnego lub krajowego). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby np. zmodernizować oborę, otrzymując dotację z programu unijnego i dokupić ziemię, zaciągając kretyt preferencyjny (muszą być dwa biznesplany). Z pozoru wydawać się może, że lepiej wziąć dotację, której nie trzeba zwracać niż kredyt, który, chociaż niskooprocentowany, ale jednak trzeba spłacać. Jednak dla niektórych rolników kredyt może być atrakcyjniejszy, bo pozwala na bieżąco finansować inwestycję, a dotację otrzymać można dopiero po jej zakończeniu.

Większość dostępnych linii kredytowych z dopłatami ARiMR omawialiśmy na naszych łamach (z wyjątkiem kredytów na wspólne użytkowanie maszyn i dla producentów ziemniaków skrobiowych). Zasady, na jakich kredyty są udzielane, są prawie takie same od lat (zmieniały się kwoty kredytów, oprocentowanie i okres spłaty).

Dostępne są:
  • kredyt na zakup gruntów rolnych. Jego kwota może wynosić 80 proc. ceny umownej gruntów, ale nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie wynosi 1,2 proc. rocznie. Okres spłaty do 15 lat przy dwuletniej karencji w spłacie kapitału;
  • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40. roku życia. Kwota kredytu wynosi do 80 proc. wartości nakładów, ale nie więcej niż 4 mln zł, a na działy specjalne produkcji rolnej - 70 proc. nakładów i nie więcej niż 8 mln zł. Oprocentowanie 1,2 proc. rocznie, spłata do 15 lat, możliwa dwuletnia karencja w spłacie;
  • kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (zgodnie z ustawą o ustroju rolnym o areale do 300 ha). Kwota kredytu wynosi do 90 proc. ceny umownej gruntów i nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie 1,2 proc. rocznie, okres spłaty do 20 lat, z możliwością dwuletniej karencji w spłacie kapitału;
  • kredyt w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce". Nie jest to kredyt przeznaczony wyłącznie dla rzeźni, chłodni czy zakładów mięsnych, ale także dla rolników, zajmujących się produkcją mięsa czerwonego i drobiowego. Kwota kredytu dla rolników wynosi 80 proc. nakładów i nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie - 2 proc. rocznie albo 1 proc. w zakresie inwestycji zapewniających wysoką jakość produktu lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymania zwierząt. Okres spłaty do 8 lat, karencja do 3 lat;
  • kredyt w ramach "Branżowego programu mleczarskiego". Kwota kredytu wynosi 80 proc. nakładów i nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie 2 proc. rocznie lub 1 proc. w wypadkach jak wyżej. Okres spłaty do 8 lat przy karencji do 3 lat;
  • kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Przeznaczony jest on także na działalność agroturystyczną. Kwota kredytu - 80 proc. nakładów, ale nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych, 70 proc. nakładów, ale nie więcej niż 4 mln zł na usługi dla gospodarstw i na agroturystykę, 70 proc. nakładów, ale nie więcej niż 8 mln zł w działach specjalnych produkcji rolnej, 70 proc. nakładów, ale nie więcej niż 8 mln zł w przetwórstwie rolno-spożywczym, a w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię - nie więcej niż 16 mln zł. Oprocentowanie wynosi 3 proc. rocznie, spłata do 8 lat, a dla producentów drobiu do 9 lat, przy dwuletniej karencji w spłacie;
  • kredyt w ramach "Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych". Kwota kredytu nie może przekroczyć: 80 proc. nakładów i nie więcej niż 4 mln zł na przedsięwzięcie realizowane w gospodarstwach rolnych tworzących zespoły wspólnego użytkowania maszyn, 70 proc. nakładów i nie więcej niż 4 mln zł na przedsięwzięcia realizowane przez osoby prawne, których akcjonariuszami lub członkami są wyłącznie rolnicy, zamierzający w pierwszej kolejności użytkować zespołowo kupione maszyny i urządzenia, a dodatkowo też wykorzystywać je do świadczenia usług, 70 proc. nakładów i nie więcej niż 8 mln zł na przedsięwzięcia realizowane przez osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Oprocentowanie 2 proc. rocznie lub 1 proc. w zakresie nowych technologii produkcji lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt. Kredyt może być udzielany na 8 lat, z możliwą 3-letnią karencją w spłacie kapitału.
  • kredyt w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce". Kredyt ten przeznaczony jest także dla producentów ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków odmian skrobiowych. Muszą oni uprawiać minimum 4 ha ziemniaków odmian skrobiowych, zakupić minimum 10 ton sadzeniaków odmian skrobiowych i mieć wieloletnią umowę kontraktacyjną. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 proc. nakładów, ale nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 2 proc. rocznie lub 1 proc. w przypadku nowych technologii lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych i ochrony środowiska. Kredyt może być udzielony na 8 lat z możliwością 3-letniej karencji w spłacie kapitału.


Źródło: "Farmer" 02/2005